กกล.รส.จว.ร.อ. เฝ้าติดตามกลุ่มพันปีกรุ๊ป ให้ยุติการเคลื่อนไหวในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อ 20 ส.ค. 61 เวลา 1500 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. มอบหมายให้ พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. เป็นประธานฝ่ายทหาร ร่วมกับฝ่ายปกครอง และฝ่ายตำรวจ ได้เชิญ จ.ส.อ.ประศาสตร์ โพธิ์ชัยศรี อดีตข้าราชการทหาร ในฐานะประธานกลุ่มเกษตรพันปีกรุ๊ป จว.ร.อ. พร้อมสมาชิก เข้าพบกำลัง 3 ฝ่าย ณ ห้องปฏิบัติการ บก.มทบ.27 เพื่อหารือและรับทราบแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรพันปีกรุ๊ป โดย พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. ได้ชี้แจงถึงความห่วงใยของ พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ที่มีต่อการดำเนินการของกลุ่มฯที่อาจจะเป็นการชักจูงและหลอกลวงประชาชน โดยขาดข้อมูลที่เป็นจริง และห้ามกระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด จึงได้เชิญทางกลุ่มเข้าพบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยทางกลุ่มเกษตรพันปีกรุ๊ป จว.ร.อ. ได้ชี้แจงการดำเนินงานของกลุ่มฯ ว่า กลุ่มเกษตรพันปีกรุ๊ป จว.ร.อ. ได้ยุติการรับสมัคร และประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกแล้ว ตั้งแต่ เม.ย. 61 ที่ผ่านมา และไม่มีการเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพันปีกรุ๊ป จว.ร.อ. จะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการรับสมัครสมาชิก ส่งให้กับ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ.ทราบภายในเดือน ส.ค.61และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรวบรวมส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ส่วนการดำเนินการทางเอกสารของทางกลุ่มฯ ในการส่งให้กับกองทุนต่างประเทศ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนยังคงดำเนินการต่อไป