“รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”
พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 มอบใบเกียรติบัตร “การปฏิบัตรงานด้านการสารนิเทศ กองทัพภาคที่ 2 กิจกรรมน้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9 และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประเภท การสร้าง Content ดีเด่น ให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา