“แนะแนวทางการสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก…สานฝันสู่การเป็นทหารอาชีพ”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแนะนำการกรอกใบสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ในส่วนของ นักเรียนนายสิบทหารบกแบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ จากโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม 6 คน โดยมีคณะครูอาจารย์อำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารเพื่อสานฝันสู่การเป็นทหารอาชีพ