“จิตอาสา มทบ.27 ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย”
กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จาก มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 4 นาย ร่วมบริจาคโลหิตทดแทน เพื่อใช้ในการผ่าตัดให้แก่ นางละออ ไชยธงรัตน์ ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นญาติของ สิบโท อธิป ศรีสุวรรณ สังกัด หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อช่วยชีวิตบุคคลในครอบครัวกำลังพล #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน