เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกวิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าสำรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนา อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป