สานฝัน เติมความรู้ มุ่งสู่โรงเรียนนายสิบทหารบก
มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินโครงการกวดวิชาให้กับทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย และวิชาการ ในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายสิบทหารบก เพื่อให้สำเร็จสมหวังเป็นความภาคภูมิใจ ของครอบครัว