“มทบ.27 ให้การต้อนรับ รอง จก.พธ.ทบ.และคณะ ในโอกาสตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงสาย พธ.ประจำปี 2565”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พลตรี เทอดชัย นิยม รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงสายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27