“มอบใบประกาศชมเชยและเงินรางวัลให้แก่กำลังพลที่มีผลการเรียนดีเด่น”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศชมเชยและเงินรางวัลให้แก่ สิบเอก วิษณุ ประทุมมาตย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าคลัง แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ที่เข้าศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ 9 โดยมีผลการเรียนในระดับดีเด่น เป็นลำดับที่ 3 จากผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 122 นาย ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยและวงศ์ตระกูล ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี