บวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำค่ายประเสริฐสงคราม เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2566
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำค่ายประเสริฐสงคราม เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นางญาศิณี สยุมภูรุจินันท์ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตร้อยเอ็ด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตร้อยเอ็ด และทหารผ่านศึกนอกประจำการเข้าร่วมพิธี ฯ