“มทบ.27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2566”
พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2566 ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางสาว ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธีฯ ซึ่งมี นาย ทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมส่วนราชการ คณะครู นักเรียนจากสถานศึกษา และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ