“ ชายชาติทหาร อุดมการณ์แรงกล้า เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ สำนักสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตร้อยเอ็ด ได้เชิญ ร้อยเอก ไพบูลย์ ทองแจ่ม ทหารผ่านศึกซึ่งเคยปฏิบัติภารกิจสมรภูมิช่องบก เมื่อปี 2529-2530 ทำให้ขาด้านซ้ายขาด จากการถูกสะเก็ด ปรส. ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ มุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ มาเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย เพื่อสร้างความตระหนัก และความภาคภูมิใจในอาชีพทหาร ผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติ และยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตร้อยเอ็ด,นางญาศิณี สยุมภูรุจินันท์ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตร้อยเอ็ด และกำลังพลชั้นยศ พลอาสาสมัคร – สิบเอก ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องอบรมกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27