มณฑลทหารบกที่ 27 ปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2566
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2566 บริเวณ สนามกีฬา มณฑลทหารบกที่ 27 โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 แบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 5 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอลชาย 9 คน ,ตระกร้อชาย ,กีฬาวอลเลย์บอล ชาย – หญิง ,เปตอง ชาย – หญิง และกีฬาแชร์บอลหญิง ซึ่งเป็นนักกีฬาจาก กอง แผนก ฝ่ายต่างๆ หน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายในมณฑลทหารบกที่ 27 และส่งเสริมให้กำลังพลมีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งการมีน้ำใจนักกีฬาและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆประสบผลสำเร็จต่อไป