มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566
พันเอก บำเพ็ญ เพ็ญภาคกุล หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นาย ไพโรจน์ จิตจักร ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติธรรม ให้ทาน รักษาศีล และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา จาก พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง) เพื่อกล่อมเกลาจิตใจพุทธศาสนิกชน ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป