“มทบ.27 ดำนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 (ห้วงขยายเวลา)”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 (ห้วงขยายเวลา) ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 จำนวน 16 คน ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม