วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 พันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญครั้งที่ 76 สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เดอะเบสอินท์รีสอร์ท จังหวัดมหาสารคาม สำหรับกลุ่มสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน เป็นผู้ผ่านการฝึกวิชาทหาร การปฐมพยาบาล มีระเบียบวินัยในการเป็นอาสาสมัคร โดยร่วมกับสหพันธ์สนับสนุนกิจกรรมทหาร ตำรวจ ตามแนวชายแดน รวมทั้งการจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบตามโอกาสที่เหมาะสม นับได้ว่าเป็นสมาคมที่มีความเข้มแข็งและมีคุณค่าต่อสังคมhttps://www.youtube.com/watch?v=ezQaJmkzZHw