“มทบ.27 ร่วมกับ ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย”
เช้าวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก วินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมี 3 มาตรการคือ
1 พัฒนาตนเองประกอบด้วยการให้ความรู้ทางการเงินแก่เกษตรกรลูกค้าผู้มีรายได้น้อยการส่งเสริมเงินฝากกองทุนทวีสุขกองทุนเงินออมแห่งชาติ
2 การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประกอบด้วย สนับสนุนสินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิต เพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
3 การลดภาระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบประกอบด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยโครงการชำระดีมีคืน การแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกร สนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินชุมชน สนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินhttps://www.youtube.com/watch?v=rq-UuMmv4gs