เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61 ,1900 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และพบปะทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 เพื่อชี้แจงเน้นย้ำ และแนะนำการปฏิบัติในการการฝึกให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามแบบการฝึกของ ทบ. โดยเคร่งครัด ณ ห้องอบรม ร้อย.มทบ.27 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จว.ร.อ.