มทบ.27 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.บ.จ.รอ.) ครั้งที่ 1/2566
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณา เรื่อง การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 20 ปี ,การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจกปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด