“กองทัพบก โดย มทบ.27 เดินหน้ารับซื้อผักช่วยเหลือเกษตรกร”🌱

มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าช่วยเหลือรับซื้อพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กำลังพลรับประทาน และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของ ทบ. ในโครงการ “น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” ณ บ.ดงยาง ต.ดงลาน อ .เมือง จ.ร้อยเอ็ด