จิตอาสา 904 ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง และพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทานฯ
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 /จิตอาสา 904 ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง และพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลังปี พ.ศ. 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี