วันที่ 9 ตุลาคม 2562 พ.อ.วีระยุทธ รักศิลป์ ผบ.ร.16 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา ร.16 และ นขต.บก.ร.16 ร่วมร่วมพัฒนา ฟื้นฟู เยียวยา ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ซ่อมแซมฝาผนังบ้าน ผู้พิการทางร่างกาย จำนวน 1 หลัง นางอรพิน ผูกนิยม เลขที่ 12 ม.4 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร พัฒนา ทำความสะอาดบ้านคนพิการ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จำนวน 9 หลัง ในพื้นที่ ต.เชียงเพ็ง โดยมี นายสมเพ็ชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยโสธร เป็นประธาน