มทบ.27 นำกำลังพลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสระทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักคำสอนที่สำคัญของพุทธศาสนา คือการไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องใส และเป็นโอกาสให้กำลังพล ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต