“มทบ.27 มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้กับบุตรข้าราชการที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในฐานะผู้แทนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2566 ให้แก่บุตรทหารผ่านศึกที่ทุพพลภาพ และเสียชีวิต เนื่องจากการป้องกันประเทศ จำนวน 8 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,800 บาท ( สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งแสดงถึงความห่วงใย ตลอดจนความรำลึกถึงวีรกรรมของทหารหาญ ที่เสียสละ หยาดเหงื่อ เลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อประเทศชาติ และอธิปไตย ที่คนไทยหวงแหนยิ่งของ พลเอก เปรม ติณสุลานนท์ รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน โดยมี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด