วันที่ 2 ธ.ค.62 เวลา 1000-1500 น. พ.อ.วีระยุทธ รักศิลป์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. มอบหมายให้ พ.ท.จรรยา สีลับสี ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว จาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจและมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนพื้นที่อำเภอทรายมูล จำนวน 800 ผืน และอำเภอกุดชุม จำนวน 1,500 ผืน ตามโครงการ “ไทยเบฟ….รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20 พ.ศ.2562 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน