“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2566”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร ณ ลานพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้แทนอำเภอเมืองสรวง ผู้แทนอำเภอทุ่งเขาหลวง ผู้แทนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และประชาชนร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
ซึ่งกัณฑ์ทศพร เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ประสาทพรแก่พระนางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร อานิสงส์ของผู้บูชากัณฑ์นี้ คือ ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีที่เป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์ จะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปร่างที่งดงาม มีความประพฤติดีกริยาเรียบร้อย