ทหารพันธุ์ดี มทบ.27 เดินหน้า “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารให้ชุมชน และ​นักเรียนในพื้นที่
มณฑลทหารบกที่ 27 ติดตามโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบ ไก่ประดู่หางดำ จำนวน 30 ตัว และเป็ดพันธุ์บางปะกง จำนวน 30 ตัว จาก รวมทั้งให้ความรู้ในการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ปลอดภัย เพื่อนำผลผลิตที่ได้เป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ซึ่งจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน และราษฏรดีขึ้น พร้อมมอบถังน้ำขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 1 ถัง และซ่อมแซมติดพัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนเพื่อให้พร้อมในเรียนการสอนต่อไป