ศบภ.มทบ.27 ร่วมกับภาคีเครือข่าย KICK OFF โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2566 “
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2566 “ โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ณ สนามหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งภาคีเครือข่ายประกอบด้วย 10 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง, องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน, องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ,สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดและกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมตรวจความพร้อมการด้านการบรรเทาสาธารณภัย และขนส่งน้ำ จำนวน 40,000 ลิตร นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งที่ได้ร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ณ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 80 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ให้มีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ
ในโอกาสนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตรวจควันดำของรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งน้ำ เพื่อป้องกันมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด้วย