โปรดระวัง ผู้แอบอ้าง!!

310
**ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนโปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง ล่อลวง หลอกลวง ปล่อยข่าวลือ ว่าจะสามารถช่วยเหลือในการรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนทหารและบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกในตำแหน่งต่างๆ ได้ เช่น นักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนพยาบาลทหารบก นักเรียนนายสิบ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลทหารบก ลูกจ้าง พนักงานราชการ พลอาสาสมัคร นายทหารประทวน นายทหารสัญญาบัตร และอื่นๆ ได้โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งกองทัพบกและหน่วยงานของกองทัพบกทุกหน่วยยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
**การสอบคัดเลือกและการพิจารณาผล เป็นไปตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ที่กำหนด มาตรฐานการทดสอบ รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนดเท่านั้น และมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของหน่วยร่วมเป็นคณะกรรมการในทุกคณะ จึงไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือได้แต่อย่างใด
**ทั้งนี้ หากพบเห็นบุคคลมาแอบอ้าง ล่อลวง หลอกลวง ปล่อยข่าวลือดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งให้ ผบ.หน่วยทหารที่อยู่ใกล้ที่สุดทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และจะปกปิดผู้แจ้งเบาะแสไว้อย่างรัดกุมเพื่อมิให้มีผลกระทบแต่อย่างใด