มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหอโหวด 101 “ROI ET TOWER ขึ้นปีใหม่ 2566”
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.30 นาฬิกา พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหอโหวด 101 “ROI ET TOWER ขึ้นปีใหม่ 2566” ณ เวทีกลาง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นการประชาสัมพันธ์หอโหวด 101 ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เป็นการสร้างการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนแห่งใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย