มทบ.27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก บำเพ็ญ เพ็ญภาคกุล หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดี แด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566”ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน โดยทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” จวบจนถึงปัจจุบัน
(วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 0900 น.)