ศบภ.มทบ.27 นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่าย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลนน้ำ ปริมาณน้ำที่ใช้ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค เนื่องจากอยู่ในห้วงฤดูแล้ง ณ บ้านดงสิงห์ หมู่ที่1 และ หมู่ 15 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 เที่ยว ปริมาณน้ำ 30,000 ลิตร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่