“มทบ.27 จัดระเบียบการจราจรและทางเดินเท้าถนนกองพลสิบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน”
วันที่ 23 พ.ค.61 เวลา 09.00น. พ.อ.รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, ปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด, ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดระเบียบการการจราจรและจัดระเบียบทางเดินเท้า ถนนกองพลสิบ เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อขอคืนพื้นที่ทางเดินเท้าและพื้นผิวจราจรให้กับประชาชน เนื่องจากเส้นทางนี้มีรถสัญจรคับคั่งและมีร้านค้าแผงลอยที่ตั้งรุกล้ำทางเดินเท้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทางได้ เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ได้ร่วมกันเดินเท้าชี้แจงทำความเข้าใจและชี้แนวเขตทางเดินเท้าที่ขอคืนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมแนะนำให้ดำเนินการปรับย้ายสถานที่ตั้งของร้านที่ล่วงล้ำพื้นที่ทางเท้าให้แล้วเสร็จเป็นระเบียบภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซึ่งเจ้าของร้าน และประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีhttps://www.youtube.com/watch?v=M_Mb5nYtfHc