พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

1441

๒๕ ส.ค.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อน,ฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องอบรม ร้อย.มทบ.๒๗ ผู้เข้ารับการอบรม ๒๗ นาย