ผบ.มทบ.27 พบปะนักกีฬากอล์ฟ เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มณฑลทหารบกที่ 27 ชิงถ้วยเกียรติยศ แม่ทัพภาคที่ 2
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และพันเอกหญิง กมลทิพย์ ขั่นมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เข้าพบปะนักกีฬากอล์ฟ เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มณฑลทหารบกที่ 27 ชิงถ้วยเกียรติยศ แม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันที่ 22 เมษายน 2566 เพื่อหารายได้สมทบเป็นทุนการศึกษาบุตรของกำลังพลและเป็นสวัสดิการของกำลังพลชั้นผู้น้อย ณ ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด