“มทบ.27 เยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริเวณจุดบริการประชาชน จุดพักรถบ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบสิ่งของและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ตรวจเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน หากมีเหตุเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิด 19 และให้บริการประชาชนด้วยมิตรไมตรี