“ทหารพันธ์ุดี มทบ.27 ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน และนักศึกษา กศน. จ.ร้อยเอ็ด”
พันเอก ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ หัวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจากโครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบกที่ 27 และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ออกบูธจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน และนักศึกษา ที่มารับการประเมินยกระดับ “สถานศึกษาพอเพียง” สู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกันนี้ได้จัดนักเรียน กศน.มทบ.27 จำนวน 30 นาย และ ร.16 พัน.1 จำนวน 33 นาย เข้าร่วมรับการประเมินฯ และรับชมการออกบูธของ กศน. แต่ละอำเภออีกด้วย