“ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2566 ณ หอประชุม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2566 คณะที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันโท จักรภพ คำศรี ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 21 กองพลทหารราบที่ 6 ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ ,สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้แทนนายอำเภอหนองพอก, รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอหนองพอกให้การต้อนรับ
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งพบปะกับชายไทยที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ และผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายการตรวจเลือกทหาร พร้อมกันนี้ ได้พบปะกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นที่มาคอยดูแลภายในหน่วยคัดเลือกทหารฯ ขอบคุณที่คอยช่วย ดูแล และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มที่