เสธ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ในพื้นที่ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้าเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันโท เสนีย์ ศรีชาดา ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ประธานการตรวจเลือกฯ พันตรี อัครวัฒน์ สิมมา สัสดีอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก