“มทบ.27 ตรวจสภาพความพร้อมรบ”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมรบ ณ สนามบิน กองทัพบกค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนากำลังพลให้สามารถตอบสนองภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการฝึกทบทวนวิชาทหาร ตามนโยบายของ กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบก เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินค่าขีดความสามารถของกำลังพล โดยมี กำลังพลนายทหาร นายสิบ ทหารกองประจำการและพนักงานราชการ ร่วมตรวจสภาพความพร้อมรบโดยพร้อมเพรียงกัน