กองทัพบก ห่วงใยมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ ของกำลังพลกองทัพบก งวดที่ 15 ห้วงเดือน กรกฎาคม- ธันวาคม 2565 ในสังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 23 ราย รายละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 69,000 บาท ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบก มอบให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ เพื่อดูแลสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและนำเงินที่ได้ไปเป็นทุนประกอบอาชีพต่อไป