#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ศบภ.มทบ.27. ร่วมกับ ห้างทองเยาวราชฯมอบข้าวกล่องให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลเข้าแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย จำนวน 1500 กล่อง โดยห้างทองเยาวราชสาขาร้อยเอ็ดให้การสนับสุนนข้าวกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง แจกจ่ายให้กับประชาชนที่บ้านอ้น ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และ ข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง แจกจ่ายให้ประชาชนที่บ้านกทัน ม.8. ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด