มทบ.27 มอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566 “
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานปิดกิจกรรมตามโครงการ “ค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566 ” และมอบใบเกียรติบัตร ให้แก่ นักศึกษาจาก ชมรมกตัญญูคลับ สาเกตนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และวิทยากรจากสมาคมแสงธรรมรัตน์การกุศล หน่วยกู้ภัยอโสกร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ให้ความสนใจและร่วมทำกิจกรรมตลอดห้วงการดำเนินการเป็นอย่างอย่างดี