“ จิตอาสาแจกจ่ายน้ำ ปันน้ำใจ ช่วยภัยแล้ง “
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 12,000 ลิตร ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 เข้าช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านดอนหวาย หมู่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค เนื่องจากระบบน้ำประปาไม่เพียงพอ ต่อจำนวนประชากรซึ่งมีจำนวน 140 ครัวเรือน ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและประสบปัญหาในการดำรงชีวิต ซึ่งผู้นำชุมชนและ ประชาชนในพื้นที่ รู้สึกขอบคุณที่กองทัพบกให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้