#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ทหารร่วมกับกาชาดร้อยเอ็ดมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว
เมื่อ 2 ก.พ. 61 เวลา 0900-1130 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส.อ.หนองฮี (ร้อย.รส.ร.16 พัน.1) ร่วมกับ นายวิเชียร สุดาทิพย์ นอภ.หนองฮี และส่วนราชการ อ.หนองฮี ให้การต้อนรับ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาด จว.ร.อ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้กับราษฎร อ.หนองฮี จว.ร.อ. ณ หอประชุม อ.หนองฮี จว.ร.อ. ผลการปฏิบัติ มอบผ้าห่ม ณ หอประชุม อ.หนองฮี จว.ร.อ. จำนวน 120 ผืน ให้กับราษฎร ต.หนองฮี จำนวน 34 ผืน (17 หมู่บ้าน บ้านละ 2 คน), ราษฎร ต.ดูกอึ่ง จำนวน 34 ผืน (17 หมู่บ้าน บ้านละ 2 คน), ราษฎร ต.เด่นราษฎร์ จำนวน 26 ผืน (13 หมู่บ้าน บ้านละ 2 คน) และ ราษฎร ต.สาวแห จำนวน 14 ผืน (7 หมู่บ้าน บ้านละ 2 คน) อีก 12 ผืน และได้ ปชส.ห้วงนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงมีลมพัดแรงจึงให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอาจจะเกิดอัคคีภัยกับบ้านเรือนได้พร้อมได้เสริมสร้างการรับรู้ผลงานนโยบายการปฎิบัติงานของรัฐบาล/คสช. ผลการปฏิบัติผู้นำชุมชนและประชาชนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารที่มาพบปะเยี่ยมเยือนมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ด้อยโอกาสและยากจนในครั้งนี้