มทบ.27 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย ได้แก่
1. ว่าที่ พันตรี ทวีศักดิ์ รู้ยืนยง
2. ว่าที่ พันตรี ชวน นาโสก
3. ว่าที่พันตรี สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาท และอวยพรให้ผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ณ บริเวณห้องโถงกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
(เมื่อ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 0900)