เมื่อวันที่ 12 มี.ค.63 เวลา 1600 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ จ.ส.อ.สมพงษ์ บุ่งหวาย สังกัด ร้อย.มทบ.27 พร้อมคณะ ฝสธ.ฯ และกำลังพล น.,ส. จำนวน 60 คน ณ วัดแสนระลึก บ.หนองนาสร้าง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จว.ร.อ. ในการนี้ ผบ.มทบ.27 ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ของหน่วยแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ