“มทบ.27 เข้าช่วยเหลือประชาชนรื้อถอนบ้านของผู้สูงอายุ”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือรื้อถอนบ้านเพื่อเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ ให้แก่ นายฉลาด อุตระมาตย์ อายุ 62 ปี ณ บ้านเปลือยหัวสะพาน หมู่ 12 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นผู้พิการทางสมอง ที่อยู่อาศัยเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณ ในการก่อสร้างและปรับปรุงบ้านเรือน จากมูลนิธิมหาอุดร พระครูมหาธรรมบาลมุณีเจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนที่ทหารเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้