มทบ.27 ดำเนินกรรมวิธีรับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/66 ส่งช่วย ทภ.1
วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 0900 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เข้าตรวจเยี่ยมการรับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/66 ส่งช่วย กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 522 นาย โดยแบ่งมอบให้ มณฑลทหารบกที่ 11 จำนวน 230 นาย และ มณฑลทหารบกที่ 13 จำนวน 292 นาย พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการปฏิบัติตัว รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าเป็นทหารกองประจำการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการได้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพมากยิ่งขึ้น และส่งมอบบัญชีรายชื่อของทหารใหม่ให้แก่ต้นสังกัดที่มารับเพื่อเดินทางเข้าสู่หน่วยต่อไป
โอกาสนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับความเมตตาจากพระครูสุตธรรมทร เจ้าอาวาสวัดท่านคร ประพรมนำ้มนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่น้องทหารใหม่และให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง พร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนเข้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯและอำนวยความสะดวกแก่ญาติทหารใหม่ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด