“ห่วงใย ใส่ใจเหมือนลูก”
“ผบ.มทบ.27 พบปะทหารใหม่ มอบนโยบายการฝึก”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชา เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 พร้อมพบปะให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก และมอบนโยบาย สั่งการ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ทุกนายอย่างดี
ซึ่งการฝึกของทหารใหม่ ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกำหนด โดยให้หน่วยฝึกทหารใหม่ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนและสุขภาพของทหารใหม่ ในระหว่างทำการฝึก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เน้นย้ำให้ผู้ฝึกได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การรักษามาตรฐานความเป็นหน่วยทหาร และดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลน้องทหารใหม่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27