“มทบ.27 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจสอบการดำเนินงานกิจการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและหน่วยรอง ประจำปี 2566 “
พันเอก ประเสริฐ กองแก้ว หัวหน้าชุดตรวจสอบการดำเนินงานกิจการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (จบ.) และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในโอกาสเข้าตรวจสอบการดำเนินงานกิจการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและหน่วยรอง ประจำปี 2566 ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
ต่อจากนั้น คณะฯ ได้ทำการตรวจสอบการดำเนินงานกิจการสวัสดิการของหน่วย ประกอบด้วยกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายประเสริฐสงครามและศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟค่ายประเสริฐสงครามรวมถึงให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 0900 น.)